ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Ο Αθανασιάδης Μιχαήλ του Σταύρου βεβαιώνω ότι
το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LARAVEL ESHOP
ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: LARAVEL ESHOP
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΑΝ :WD-ESHOP-01

  1. συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ, και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α.03.01
  2. Παρέχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης του προϊόντος στα ελληνικά, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας . Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: WACKY DONKEY O.E./Αθανασιάδης Μιχαήλ,Τηλ: +302310543613, [email protected]
  3. Το εργαλείο που διατίθενται στο πρόγραμμα δεν έχει περιορισμό στον αριθμό χρηστών/ συσκευών (απεριόριστη χρήση), δεν είναι εμπορικά διαθέσιμος άλλος τρόπος χρέωσης (ανά χρήστη ή συσκευή)

Είναι ένα πλήρως πατενταρισμένο προϊόν το οποίο προσφέρει έτοιμες λύσεις για όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου e-shop.

Έτοιμο πατενταρισμένο Back End διαχείρισης προϊόντων, πελατών, παραγγελιών.
Και έτοιμο πατενταρισμένο Front End το οποίο παραμετροποιείται εύκολα στις ανάγκες του κάθε καταστήματος και είναι έτοιμο προς χρήση.